مرجع خبری رئال مادرید : لوئیز فیگو اسطوره فوتبال پرتغال به تمجید از مودریچ پس از رسیدن جایزه بهترین بازیکن فیفا به وی پرداخت.

وی اظهار داشت :” مودریچ پس از سال خوبش لیاقت این جایزه را داشت. جامهای زیادی برد و جام جهانی فوق العاده ای داشت. بازیکن فوق العاده ایست. همه نامزدها لیاقتش را داشتند اما فقط یکی می توانست این جایزه را ببرد.”