مرجع خبری رئال مادرید :لوکو گاتی دروازه بان اسبق فوتبال آرژانتین در مورد تیبو کورتوا صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” کورتوا را دوست دارم. درون دروازه نقش مهمی دارد و حضورش خیلی مهم است. کار با توپش خوب است و می تواند با ارسال هایش ضدحملات سریعی را طرح ریزی کند. بهتر از هر کسی شوت می زند. او رونالدوی دروازه بان هاست. اگر بخواهیم یک شخصیت ویژه را درون زمین انتخاب کنیم آن شخصیت مربوط به رونالدوست.”