مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید برای بازی مقابل زسکا به مسکو سفر کرد.