مرجع خبری رئال مادرید : تمرینات رئال مادرید برای بازی مقابل زسکا مسکو در ورزشگاه لوژنیکی پیگیری شد.