مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید برای چهارمین بازی پیاپی از کسب پیروزی ناکام ماند. سومین شکست زا چهار بازی در مقابل آلاوس.