مرجع خبری رئال مادرید : کارلوس ته وز مهاجم باتجربه فوتبال آرژآنتین جمله جالبی به زبان آورد.

و یاظهار داشت :” راستش را بخواهید هرگز آن قدر طرفدار فوتبال نبوده ام که بگویم حامی رئال یا تیم دیگری هستم. رئال را به بارسا ترجیح می دهم اما اگر نبرند هم ناراحت نمی شوم. فوتبال دیدن را دوست ندارم. ترجیح می دهم که گلف ببینم تا ال کلاسیکو. هرگز شیفته تماشای بازیها نبوده ام.”