مرجع خبری رئال مادرید : پاکو گونزالس خبرنگار کادنا کوپه ادعا کرده است که باشگاه در تابستان آینده به گزینه هایی جز هازارد فکر می کند.

به گفته این منبع، کریستین اریکسن دانمارکی به عنوان جانشین مودریچ و همچنین نیمار دو گزینه ای هستند که رئال برای خرید در تابستان زیر نظر دارد.