مرجع خبری رئال مادرید : ایگلی تاره، مدیر ورزشی لاتزیو در مورد لوئیز آلبرتو هافبک هجومی این تیم صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” لوئیز آلبرتو باید حس کند که جایگاهش تثبیت شده است هر چند که در باشگاهی نظیر آلبرتو حق اشتباه وجود ندارد.او در سطح رئال است و کیفیتش را ثابت کرده است اما باید خودش را نشان بدهد.”