مرجع خبری رئال مادرید : گرت بیل بازیکن رئال مادرید قبل از بازی ولز و اسپانیا توسط فدراسیون فوتبال کشورش مورد تجلیل قرار گرفت.

گرت بیل آقای گل تاریخ تیم ملی ولز با 30 گل زده است و رکورد یان راش را شکسته است.