مرجع خبری رئال مادرید : ریوالدو بازیکن سابق برزیل در مورد بحث پیوستن هازارد به رئال صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” هازارد بازیکن خیلی خوبی است که از نظر فوتبالی به تیم هایش خیلی کمک می کند و موقعیت ایجاد می کند. پاس گل های زیادی می دهد و گلهای زیادی می زند. می تواند برای رئال مناسب باشد.”