مرجع خبری رئال مادرید : ادن هازارد هافبک بلژیکی چلسی برای یک بار دیگر به شایعات در مورد پیوستنش به رئال صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” چلسی در تابستان خیلی صریح با من صحبت کرد. به من گفتند که نمی توانم از باشگاه بروم و پذیرفتم. ماندم و با آرامش به کارم ادامه دادم. هرگز از این اتفاق پشیمان نشدم. من هرگز نمی خواهم با باشگاهم درگیر شوم. با خاطرات خوشی از لیل رفتم و حالا نیز می خواهم همین کار را انجام بدهم.”