مرجع خبری رئال مادرید : تمرین ماقبل آخر لوانته برای بازی مقابل رئال در برنابئو پیگیری شد که چیک دوکوره تنها مصدوم این جلسه تمرینی بود. کوکه و ووکچویچ نیز به ریکاوری از مصدومیت هایشان ادامه داشتند.

بورخا مایورال در این جلسه تمرینی با شدت کمتری نسبت به دیگر بازیکنان تمرین کرد. این بازیکن به علت بند قراردادش حق بازی مقابل رئال را ندارد. پاکو لوپز سرمربی لوانته در این جلسه تمرینی دستش را رو نکرد و مشخص نیست که مقابل رئال با 2-5-3 بازی می کنند یا 2-4-4 .