مرجع خبری رئال مادرید : مرحله یک شانزدهم نهایی کوپا دل ری فردا ساعت 13:30 قرعه کشی می شود و رئال اولین حریفش را خواهد شناخت.

حریف رئال یکی از میان این شش تیم خواهد بود : ویانوونسه، ابرو، ملیلا، راسینگ و لئونسا از لیگ دسته سه و سن آندرو از لیگ دسته چهار.