مرجع خبری رئال مادرید : مائوریسیو پوچتینو سرمربی تاتنهام در شرط بندی ها بخت اصلی حضور روی نیمکت رئال به جای لوپتگی است. کونته و گوتی گزینه های بعدی هستند.

خیلی بعید است که پوچتینو در میانه فصل بخواهد از تاتنهام جدا شود اما شانس حضورش در رئال 1 به 3.5 است. شانس کونته که در حال حاضر بدون تیم است 1 به 4.5 است.