مرجع خبری رئال مادرید : الکس فرناندز محصول آکادمی رئال مادرید که در حال حاضر در کادیز توپ می زند در مورد احتمال تیمش با رئال در کوپا صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” دوست دارم مقابل ناچو در کوپا بازی بازی کنم. همیشه به چنین اتفاقی امید داشته ام.”

مانولو گونزالس سرمربی ابرو نیز گفته است:”امیدوارم به رئال بخوریم چرا که با سابقه ترین تیم هستند.”