مرجع خبری رئال مادرید : برونو جنسیو سرمربی المپیک لیون گفت که رئال دلش برای شم گلزنی ماریانو دیاز مهاجم حال حاضر رئال تنگ شده است.

وی اظهار داشت:” همیشه جای خالی شم گلزنی مهاجمی نظیر او مشهود خواهد بود.”