مرجع خبری رئال مادرید : خبری که در روزهای اخیر پیرامون شکسته شدن رکورد گل نزدن توسط رئال منتشر شده بود صحت ندارد.

رئال در مقابل لوانته پس از 481 دقیقه گل زد. برخی رسانه ها مدعی بودند که رکورد گل نزدن رئال شکسته شده است اما نکته مهم این است که در سال 1985 ، رئال در یکی از بازیهایی که گل نزد در کوپا بود که کار به وقت اضافه 30 دقیقه ای کشیده شد. بدین ترتیب رکورد همچنان در اختیار همان سال با 495 دقیقه گل نزدن است.