مرجع خبری رئال مادرید : جولن لوپتگی در حالی در این فصل مورد بی توجهی لوپتگی قرار گرفته که در کاستیا می درخشد و خودی نشان می دهد.

وینیسیوس در این فصل فقط در دو بازی برای تیم اصلی رئال بازی کرده است که دو دقیقه مقابل اتلتیکو بوده و در دقایق پایانی بازی با آلاوس نیز 11 دقیقه به میدان رفت.

وینیسیوس چه در کاستیا چه در تیم زیر 20 سال برزیل خوش درخشیده است. او در تیم زیر 20 سال برزیل پاس گل داد و در کاستیا تا کنون با چهار گل زده آقای گل تیم است آن هم در حالی که در بسیاری از بازیهای حضور نداشته است.