مرجع خبری رئال مادرید : پس از شکست دردناک مقابل لوانته در برنابئو بازیکنی نیست که علنا خواستار مربی اش نشده باشد. جمله تکراری پس از دو شکست اخیر این بوده است :” با تمام وجود حامی جولن هستیم.” این نشان می دهد که بازیکنان به مربیشان باور دارند. رئال مادرید با حس بدبینی وارد بازیها می شود. این بار هم رئال شروع بدی در جریان بازیها داشت. بیش از همیشه واران مقصر بود هر چند که سعی کرد اوضاع را تغییر بدهد. موقعیت های زیادی ایجاد شد، سه توپ به تیرک خورد و بدشانسی هم نصیب رئال شد.

نکته مهم برای ماندن لوپتگی این است که برنابئو تنها راهکار فعلی ار اخراج او نمی داند. از سویی رئال در چمپیونزلیگ و ال کلاسیکو فاصله دارد. اخراج مربی به معنی ناکامی این پروژه است و قطعا لوپتگی هم یکی از مقصران این شرایط است. در حال حاضر بزرگترین مشکل این است که رئال در تابستان خودش را تقویت نکرده است. جولن می خواهد شرایط را عوض کند و بازیکنان حامی او هستند.

الیاس.ا