مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادریدی که با حضور وینیسیوس در زمین از این رو به آن رو شده بود در مقابل وایادولید با نتیجه دو بر صفر پیروز شد.

رئال تا قبل از حضور وینیسیوس در زمین یک بازی بیروح، بی حال و کسل کننده داشت و می توان گفت که بازی تیم از کل بازیهای دوران لوپتگی بدتر بود اما بازیکن برزیلی با روح جوانی خود وارد زمین شد و اوضاع را عوض کرد.

در حال حاضر به نظر می رسد تنها چیزی که سولاری کم دارد ذره ای دل و جرئت است. او باید درک کند که رئال در حال حاضر بیش از هر چیزی به جسارت نیاز دارد. حالا که بیل این قدر ضعیف کار می کند هیچ منطقی نمی گوید که وینیسیوس نباید فیکس شود. وقتی کاسمیرو، کروس و مودریچ این قدر افت کرده اند هیچ دلیلی نیست که هر سه با هم فیکس شوند.

سولاری به سختی از پس دومین آزمون عبور کرد. حالا رئال دو بازی با ویکتوریا پلزن و سلتا دارد که مربی آرژانتینی باید خیلی جسورتر از این ها باشد. وینیسیوس باید و باید بالاتر از بازیکنانی نظیر اسنسیو و بیل فیکس شود و شایسته سالاری باید در تیم حاکم شود. این تنها راه موفقیت است.

گل اول رئال روی حرکت خوب وینیسیوس و برخورد شوت وی به مدافعان حریف به ثبت رسید و دومی هم روی استارت وی، پنالتی که بنزما گرفت و راموس که مشخص نیست چرا هنوز پنالتی ها را می زند، ضربه را به گل تبدیل کرد.