مرجع خبری رئال مادرید : رئال موفق شد با نتیجه دو بر صفر و به سختی از پس وایادولید بر بیاید.