سیلی به بحران

سولاری در سه بازی آمار 11 به صفر را داشته

دبل بنزما، گل زیبای کروس و اولین بازی چمپیونزلیگی وینیسیوس و خاوی سانچز