بازگشت به گلهای زیبا

رئال مادرید با یک گلباران احیا شد

دو اثر هنری بنزما و کروس، یک گلباران درمان بخش را تکمیل کردند

راموس با ضربه آرنجش نزدیک بود اخراج شود

سولاری تصمیم گرفت: چمپیونزلیگ هم برای کورتوا خواهد بود

پاسخ منفی امباپه به رئال