مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در روز پنجشنبه پانزدهم آذر از ساعت 18:45 رو در روی ملیا قرار خواهد گرفت.

رئال با توجه به پیروزی چهار بر صفر در دور رفت به احتمال زیاد در این بازی از تعداد زیادی از محصولات آکادمی استفاده خواهد کرد.

از طرفی ساعت و تاریخ بازی رئال و هوئسکا اعلام شد که این بازی در روز یکشنبه هجدهم آذر ساعت 18:45 برگزار خواهد شد.