مرجع خبری رئال مادید : آنخل کاپا مربی آرژانتینی اسبق رئال که دستیار والدانو بوده در مورد شرایط سولاری صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” خوشم نیامد که از او پرسیدند تفکر فوتبال و سبکش چیست و گفت که باید با دل و جرئت برنده شوند. حرفش مفهومی نداشت. او چیزی را گفت که مردم دوست داشتند بشنوند نه چیزی که به آن اعتقاد داشت. حرفهایش برایم عجیب بود. او حرفی را زد که هواداران رئال دوست داشتند بشنوند. یک بار با او مکالمه مفصلی در سفر از مادرید به بوینویس آیرس داشتم. فوتبال زیبا را دوست دارد اما می داند که وقتی یک مربی بگوید به دنبال بازی زیباست، با تفکر غالب همسو نیست. او نمی خواست با خواست عمومی همسو نباشد.”

کاپا در مورد شرایط شروع رئال هم صحبت کرد:”سولاری هنوز زمان برای تلاش و کمک به تیم داشته است. او نتوانسته هنوز چیزی که می خواسته را به تیم منتقل کند.بازیکن خوبی است. یک شخصیت فوتبالی است که در خانواده ای فوتبال زاده شده، در تیم های بزرگی در آرژانتین، اسپانیا و ایتالیا بازی کرده است.”