مرجع خبری رئال مادرید : مائوریسیو پوچتینو سرمربی تاتنهام گفت که فقط روی شرایط علی تمرکز دارد.

وی در مورد شایعه حضورش در رئال گفت :” هواداران بدانند فقط روی تاتنهام تمرکز دارم. سخت تلاش می کنم تا به باشگاهم کمک کنم. شایعه پس از شایعه مطرح می شود. این اتفاق مربوط به همیشه است و کاری از دست ما بر نمی آید.”