مرجع خبری رئال مادرید : هواداران راپید وین قبل از بازی تیمشان و رئال با یاداوری بازی سال 1956 با رئال این گونه کری خواندند:”شما را گاز می گیریم همان طور که با رئال این کار را کردیم.”

در آن سال رئال در مقابل تیم اتریشی در بازی رفت با نتیجه چهار بر دو برنده شد، در بازی برگشت با نتیجه سه بر یک باخت تا کار به بازی سوم بکشد. رئال در بازی سوم با نتیجه دو بر صفر پیروز شد.