مرجع خبری رئال مادرید : لوکو گاتی بازیکن سابق فوتبال آرژانتین د مورد مقایسه ال کلاسیکو با بازی ریور و بوکا صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” بوکا مقابل ریور بزرگترین بازی نیست. پانزده سال است که فوتبال  اروپا را می بینم و بازی رئال و بارسا بزرگ ترین بازی دنیاست.”