مرجع خبری رئال مادرید : کاسیاس تصویری قدیمی از خود منتشر کرد که در آن سولاری سرمربی فعلی رئال هم حضور دارد. وی از هوادارانش پرسیده که چه چیز جالبی در این تصویر وجود دارد!