مرجع خبری رئال مادرید : دیگو یورنته مدافع آکادمی رئال که در حال حاضر به سوسیه داد رفته در مصاحبه با موندودپورتیوو در مورد شرایط رئال صحبت کرد.

وی اظهار داشت:”کمتر تیمی در دنیا بازتاب جهانی رئال مادرید را دارد. خود زیدان مجبور شد توقف کند چرا که وقتی نتیجه بدی می گیری یا مساوی می کنی کافی نیست و فشار ذهنی و بدنی زیادی روی تیم و بازیکنان وجود دارد. در آن جا همیشه باید برنده شوی. از وقتی در آکادمی بودم این را می دانستم.فقط بردن مهم است و وقتی نمی بری باید تلاش کنی شرایط را عوض کنی.”