مرجع خبری رئال مادرید : چارلز ویانوئوه، مدیر اسبق پی اس جی و دوست صمیمی آرسن ونگر در مورد وی صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” دو باشگاه همیشه او را برای مربیگری می خواستند. یکی بایرن به خاطر این که به چهار زمان مختلف صحبت کرد. از طرفی با رئال هم رد یک آکادمی در ایتالیا مذاکره کردم اما در آرسنال ماند.”