کل اسپانیا روی مساوی شرط می بندد

تیم ملی اسپانیا به تساوی در ومبلی نیاز دارد تا به نیمه نهایی لیگ اروپا برسد