یک چشم به لاس پالماس و یک چشم به ومبلی

اگر کرواسی و انگلیس مساوی کنند، اسپانیا به نیمه نهایی می رسد

مایورال در مورد هت تریکش صحبت کرد:”سولاری خیلی شبیه زیدان است”