مرجع خبری رئال مادرید : مصدومیت راموس و ناچو باعث شده است تا در حال حاضر شرایط مصدومیت وایخو از هر چیزی مهم تر باشد و هواداران رئال به بازگشت این بازیکن امیدوار باشند.

وایخو که در 15 ماه در رئال فقط 12 بازی انجام داده، آخرین بازی وی به 141 روز پیش برمی گردد. او مجموعا شش مصدومیت در رئال داشته که پنج تایش عضلانی بوده است. حالا او پس از قریب به شش ماه می تواند به ترکیب رئال برگردد و مقابل ایبار بازی کند.