مرجع خبری رئال مادرید : آخرین جلسه تمرینی رئال مادرید پیش از جدال با والنسیا برگزار شد.