مرجع خبری رئال مادرید : مائوریسیو پلگرینی سرمربی لگانس در مورد عملکرد درخشان لونین دروازه بان قرضی رئال در این تیم صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” برای لونین خیلی خوشحالم و خوب کار کرده است هر چند که کوئیار دیگر دروازه بان ما هم خوب کار کرده است.”