مرجع خبری رئال مادرید : آمار آسنسیو و ایسکو در بازی رئال مادرید و ملیا درخشان و قابل تحسین بود.

این دو بازیکن در این بازی هر کدام دو گل زدند و عملکرد خوبی داشتند. آسنسیو در این بازی با سه دریبل رکورد دار بود، هشت موقعیت ایجاد کرد ، سه سانتر به محوطه جریمه داشت. او 56 پاس داد، چهار توپ ربود و دو خطا گرفت. ایسکو از طرفی در این بازی 66 پاس سالم داد ، 98 بار توپ را لمس کرد، سه خطا گرفت و شش موقعیت ایجاد کرد و در کنار همه این ها هفت توپربایی داشت.