مرجع خبری رئال مادرید : خسوس وایخو در بازی رئال و ملیا برای اولین بار در این فصل فرصت بازی پیدا کرد که شب آسان و آرامی هم داشت.

حالا کیکو کاسیا دروازه بان سوم تیم تنها کسی است که در این فصل بازی نکرده است.  شایعات زیادی در مورد جدایی وی از رئال در زمستان وجود دارد.