مرجع خبری رئال مادرید : سارا سالامو نامزد ایسکو پس از درخشش وی مقابل ملیا در استوری اینستاگرامش نوشت:” عجب گلی. تبریک زندگی من. دبل کردی. عاشقتم. به تو افتخار می کنم.”