مرجع خبری رئال مادرید : با توجه به این که بازی رئال و ملیا بازی چندان دشواری به شمار نمی رفت سولاری تصمیم گرفت که در این بازی از چند تا از مهمترین چهره هایش محافظت کند.

با توجه به مصدومیت مارسلو، سولاری در این بازی تصمیم گرفت که از رگیلون استفاده نکند تا تنها گزینه جانشینی مدافع برزیلی را از دست ندهد. بدین ترتیب کارواخال در پست دفاع چپ مورد استفاده قرار گرفت که البته تصمیم عجیبی هم بود.

دیگر تصمیم جالب مربی آرژانتینی مربوط به تعویض زودهنگام کارواخال و مارکوس یورنته بود. مارکوس در حال حاضر تنها جانشین کاسمیروست و سولاری می خواست که با تعویض دنی و او از این دو بازیکن محافظت کند.

از طرفی در این بازی سبایوس نیز در نیمه دوم وارد زمین شد که به نظر می رسد با توجه به مصدومیت کروس، سولاری می خواهد از او نیز محافظت کرده باشد.