مرجع خبری رئال مادرید : سولاری سرمربی آرژانتینی رئال مادرید در هشت بازی 13 گلزن داشته است. تیمش در هشت بازی 25 گل زده در حالی که تیم لوپتگی در 14 بازی 21 گل زده بود.

در دوران لوپتگی فقط هشت بازیکن گل زده بودند: بنزما با شش، بیل با چهار ، راموس با سه، ایسکو با دو، آسنسیو با یک، مارسلو با سه، کارواخال با یک و ماریانوبا یک گل رکورد دار بودند. در دوران سولاری سه نفر آخر گل نزدند اما لوکاس وازکز ، وینیسیوس، اودریوزولا، سبایوس، کروس، خاوی سانچز، کاسمیرو و کریستو یک گل زدند. سه بازیکن هم در دوران لوپتگی در جمع حریفان گل به خودی زدند.

تیم سولاری در شش بازی کمتر از لوپتگی، پنج گلزن بیشتر داشته است.البته اگر دو بازی کوپا را کم کنیم، تیم مربی ارژانتینی در شش بازی هشت گلزن داشته که باز هم خوب است!