مرجع خبری رئال مادرید : بایرن مونیخ در سالهای اخیر عادت داشته که بازیکنان رئال را مفت از چنگش در بیاورد و به نظر می رسد که این ماجرا در مورد ایسکو نیز تکرار شود.

روبن، خامس رودریگز و ژابی آلونسو بازیکنانی بودند که با قیمتی خیلی پایین تر از حد خودشان در سالهای اخیر از رئال جدا شدند و به بایرن پیوستند.