مرجع خبری رئال مادرید : آنخل لاسواسا، مدیر باشگاه هوئسکا در مصاحبه با انوندا سرو حرفهای عجیبی زد.

وی اظهار داشت :” اگر سولاری باد را بهانه کرده باید قید کارش را بزند چرا که قطعا نمی تواند در دورتموند یا مسکو به علت سرما و برف مربیگری کند. با این کار به زودی اخراج خواهد شد. پرز، سولاری را دوست ندارد و او را به زودی اخراج خواهد کرد. پرز را دوست دارم چرا که با استرس برنابئو کنار امده است. از او تشکر می کنم.”