مرجع خبری رئال مادرید : خورخه والدانو بازیکن اسبق رئال مادرید به تمجید از پالاسیوس بازیکن ریورپلاته که مورد نظر ئرال مادرید است ، پرداخت.
وی اظهار داشت :” پالاسیوس را دوست دارم چرا که انرژی زیادی دارد.در فینال درخشان نبود اما برنابئو برایش بزرگ نیست. بازی با هوئسکا؟ برای رئال بازی مشکلی بود.”