مرجع خبری رئال مادرید : مدیران اینتر از این که مائورو ایکاردی برای تماشای بازی بوکا و ریورپلاته به برنابئو سفر کرده دلخور هستند.

اینتری ها حس می کنند که ایکاردی با این حرکت می خواسته انها را تهدید کند که اگر به خواسته هایش عمل نکنند به رئال می رود.