مرجع خبری رئال مادرید : یوفا پنجاه نامزد تیم برتر سال 2018 به انتخاب هواداران را اعلام کرد که کیلور ناواس، رافا واران، سرجیو راموس، مارسلو، مودریچ، کروس، کاسمیرو، ایسکو و بیل نیز بخشی از آن هستند.بنزما و کارواخال دو بازیکن رئال هستند که از لیست جا ماندند.
در آدرس https://toty.uefa.com می توانید به تیم سال یوفا رای بدهید.