مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید مجموعا 20 بازی خارج از خانه لالیگایی در سال 2018 داشت. کار از لاس پالماس آغاز و در هوئسکا تمام شد. رئال در این سال 9 برد در خارج از خانه داشت و 11 بازی را هم نبرد.
رئال در این 20 بازی 40 گل زد و 35 گل خورد. از این بازیها رئال فقط در دو تایش کلین شیت کرد و در بقیه دروازه اش باز شد. اگر فقط این فصل را حساب کنیم رئال در هشت بازی خارج از خانه سه برد، یک تساوی و چهار شکست، 11 گل زده و 16 گل خورده داشته است.
رئال در سه بازی در زمین بارسا، سویا و ایبار مجموعا 11 بار دروازه اش گشوده شد. بارسا در سال 2018 مجموعا 16 بازی خارج از خانه لالیگایی داشته که آنها با وجود آن که کمتر بازی کردند اما 40 گل زدند. از طرفی آنها 22 گل خوردند یعنی 13 تا کمتر از رئال.