مرجع خبری رئال مادرید: بازیکنان رئال طبق عادت مرسوم با کودکان بیمارستانی قبل از کریسمس ملاقات کردند.