مرجع خبری رئال مادرید: رئال مادرید این روزها از درخشش مارکوس یورنته در پست هافبک دفاعی بهره می برد.

مارکوس این روزها بدن سرحال و اماده ای دارد که یکی از دلایل اصلی ان کاری است که با ادولفو مادرید، بدنساز اسپانیایی انجام می دهد. این بدنساز تمرینات بسیار ویژه ای را برای مارکوس یورنته در نظر گرفته است. وی با افراد دیگری نظیر مایورال نیز کار می کند.