مرجع خبری رئال مادرید: دونفریو مدیر ریورپلاته گفت که در حین لیبرتادورس با پرز در مورد پالاسیوس صحبت نکرده است.

وی اظهار داشت:” با فلورنتینو پرز صحبتی در مورد پالاسیوس نداشتیم. فقط در مورد بازی صحبت کردیم.”